Warning: mysql_set_charset() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /porady/views/themes/mojaniania/get_ci_session/ci_session.php on line 95
MySQL Database connection error

Przejdź do strony głównej MojaNiania.pl

Artykuły

Umiejętność rozmowy

Słowa kluczowe: komunikacja

dziecko

Najbardziej naturalną formą komunikacji są słowa. Mówić umiemy wszyscy, lecz nie każdy potrafi komunikować się prawidłowo. Warto włożyć odrobinę wysiłku w naukę efektywnego porozumiewania się, ponieważ to od nas przejmą tę umiejętność dzieci.

Beata Kozaczuk, pedagog

Jako osoby dorosłe zawsze możemy dopytać o sens komunikatu, gdy nie jesteśmy pewni jego znaczenia. Możemy dzięki temu uniknąć wielu kłótni i nieporozumień, które mogą być wynikiem niewłaściwego odczytania zamiarów dziecka. Dziecko przejmuje nasz sposób komunikacji – ono również uczy się właściwego odbierania słów dorosłych. Im wcześniej sami nauczymy się poprawnie komunikować, tym łatwiej będzie nam przebywać z ludźmi, tymi małymi i dużymi i tym łatwiej będzie dziecku rozmawiać z nami oraz innymi. Wystarczy troszkę refleksji i samokontroli, żeby opisane poniżej zasady prowadzenia dialogu weszły nam w nawyk.

Aktywne słuchanie

Po pierwsze powinniśmy aktywnie słuchać, czyli uważnie odbierać treść komunikatu, jaki przekazuje nam rozmówca. Patrzenie na druga osobę pomaga w koncentracji. Gdy złapiemy się na tym, że nasz wzrok gdzieś ucieka, może to świadczyć o słabnącej w nas chęci do rozmowy. Dobrze jest wtedy zrobić przerwę, dialog nie powinien być wymuszony.

Lekkie pochylenie ciała w stronę rozmówcy jest odbierane zazwyczaj pozytywnie. Do tego warto co jakiś czas używać zachęcających do dalszej rozmowy słów, takich jak: tak, rozumiem, mów dalej, aha itp. Dajemy w ten sposób odczuć drugiej osobie, że rozumiemy odbierany przekaz.

Nie udawajmy, że rozumiemy wypowiedź, gdy tak nie jest. W razie wątpliwości zadajmy dodatkowe pytania, nie przerywając jednak czyjejś wypowiedzi. Innym sposobem upewnienia się czy dobrze zrozumieliśmy usłyszane słowa jest ich powtórzenie własnymi zdaniami oraz prośba o potwierdzenie słuszności naszej interpretacji poprzednio wysłuchanej wypowiedzi. Powstrzymajmy się od szybkiego wyrażania opinii odnośnie treści usłyszanego komunikatu. Przemyślmy to, co i w jaki sposób chcemy powiedzieć.

Odpowiedni ton głosu

Powinniśmy mówić wyraźnie i odpowiednio do sytuacji modelować głos, na przykład nie używajmy donośnego głosu w miejscu, gdzie jest cicho. Wcześniejsza refleksja na temat tego co chcemy powiedzieć, pomoże nam jasno przedstawić myśl. Dbajmy o logikę wypowiedzi, aby była ona łatwiejsza w odbiorze.

Gdy poruszany temat lub okoliczności rozmowy wywołują w nas zdenerwowanie, lepiej powiedzieć o tym głośno na początku rozmowy – wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że to uczucie szybciej zniknie. Czasami w przeprowadzeniu rozmowy pomóc mogą rekwizyty. Właściwie dobrane wzmacniają przekaz. Pamiętajmy też, aby cały czas utrzymywać kontakt wzrokowy z drugą osobą.

Zrozumiały język

Używajmy języka zrozumiałego dla odbiorcy, dostosowujmy go do wieku i możliwości intelektualnych rozmówcy. Do dziecka mówmy prostymi słowami. Nie przerywamy innym, cierpliwie czekajmy aż rozmówca skończy. Gdy zdarzy nam się zgubić sens wypowiedzi, nie wytrzymać i wtrącić się w wypowiedź innej osoby, nic nie szkodzi. Starajmy się jednak nie powtarzać tego błędu.

Prawo do popełniania błędów

Nie oczekujmy, że zawsze zostaniemy dobrze zrozumiani. Czasami pomimo starań i wysiłku włożonego w pracę nad sobą nadal nie wypowiadamy się dość jasno albo chęć zrozumienia nas przez rozmówcę jest mała. Obecność osób i tematów wywołujących w nas gorące emocje dodatkowo nasila błędy w komunikacji. Nie starajmy się być bez wad: dajmy sobie i innym prawo do popełniania błędów. Wtedy z pewnością nie będziemy krzywdzić czy poniżać innych ludzi ani umniejszać ich wartości.

Asertywność

Bądźmy asertywni. Miejmy własne zdanie i nie bójmy się go głośno wyrażać. Bezpośrednio wyrażajmy emocje i postawy, nie zachowując się przy tym agresywnie. Nie pozwólmy naruszać innym swojego psychicznego terytorium.

Rozwiązywanie problemów

Ukrywając swoje emocje, wprowadzamy innych w błąd lub skazujemy na domysły. Wtedy łatwo o nieporozumienia. Konflikty powinno rozwiązywać się od razu, gdy wyjdą na jaw. Kwestie sporne negocjujmy pamiętając, że obie strony mają częściowo racje. Elastyczność i dystans w patrzeniu na problemy ułatwią zrozumienie racji drugiej strony.

Nie sposób sprawnie funkcjonować w społeczeństwie czy w rodzinie bez przestrzegania powyższych, ogólnie przyjętych reguł komunikacji. Szczególnie trudne tematy do rozmowy łatwiej jest przeprowadzić z osobą, która umie słuchać i prawidłowo się komunikować. Rozwijajmy się, abyśmy mogli być wzorem do naśladowania dla naszych dzieci.


Warning: mysql_set_charset() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /porady/views/themes/mojaniania/get_ci_session/ci_session.php on line 95
MySQL Database connection error

Co o tym myślisz?

Słowa kluczowe