Warning: mysql_set_charset() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /porady/views/themes/mojaniania/get_ci_session/ci_session.php on line 95
MySQL Database connection error

Przejdź do strony głównej MojaNiania.pl

Artykuły

Sposób na niegrzeczne dziecko

Słowa kluczowe: zachowanie

motywowanie nieposlusznego dziecka

Nie oczekujmy od dziecka ciągłego posłuszeństwa. To naturalne, że narusza ono zasady ustalone przez opiekunów. Zamiast grozić czy karać, lepiej zmotywować je do właściwego działania.

Beata Kozaczuk, pedagog

Większy niepokój wywołuje we mnie jako w pedagogu stale posłuszne dziecko niż dziecko niegrzeczne. Przy czym poprzez niegrzeczne zachowanie rozumiem działania niezgodne z ogólnie przyjętymi normami postępowania. Zachowanie niegrzeczne nie jest skierowane przeciw komuś lub czemuś. Gdy malec atakuje lub krzywdzi drugą osobę, wykracza to poza ramy nieposłuszeństwa. To antyspołeczne zachowanie, nacechowane brakiem szacunku, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Stosowanie przemocy wynika z nierozwiniętej postawy empatycznej u dziecka. Zachowania antyspołeczne są zatem czymś innym niż łamanie ustalonych zasad.

Niegrzeczne zachowanie nie zawsze jest niegrzeczne

Trzeba także odróżnić, kiedy dziecko sprzeciwia się zasadom współżycia społecznego i łamie zasady z premedytacją, a kiedy jego działanie wynika z ich nieznajomości. Zachowanie niepochwalane przez rodziców, które wystąpiło u dziecka po raz pierwszy nie jest naginaniem norm. Wynika raczej z niewiedzy jak należy postępować w określonej sytuacji. Dziecko otrzymując stosowany komunikat o niesłuszności danego zachowania, chcąc zadowolić rodziców, nie będzie tego zachowania powtarzać. Czym innym jest jednak zamierzone działanie dziecka polegające na przeciwstawianiu się zasadom ustalonym przez opiekunów. Wtedy malec, znając reguły, intencjonalnie je łamie i ma świadomość tego, że jego zachowanie nie zdobędzie aprobaty rodziców. Dlaczego to robi?

Dlaczego dzieci są nieposłuszne?

Naruszanie obowiązującego porządku wzbudza w opiekunach silne uczucie rozczarowania, które okazują względem swojej pociechy. Chcąc nie chcąc są zmuszeni poświęcić mu swoją uwagę.  I o to najczęściej chodzi maluchowi – zachowując się niegrzecznie, stara się zwrócić na siebie uwagę opiekunów. Dlaczego tak się dzieje? Często za taką postawę malca odpowiedzialni są sami rodzice – zapracowani często nie zauważają drobnych pozytywnych zmian w jego zachowaniu , natomiast wyolbrzymiają wszelkie działania wykraczające poza ramy dobrego zachowania. W takiej sytuacji dziecko uczy się, że by zostać zauważonym trzeba być niegrzecznym. Gdy mamy do czynienia z takim problemem, u jego źródeł leży najczęściej nuda lub niezaspokojone potrzeby emocjonalne. By dziecko było grzeczne wystarczy poświęcić mu trochę czasu, by miało okazję pokazać, jak ładnie potrafi się zachować. Nie należy zapominać o pochwałach. Miłe słowo i uśmiech będą najwspanialszą nagrodą.

Dziecko ma prawo mieć własne zdanie, ale to rodzice decydują

Nie chodzi o to, aby zaprogramować dziecko. Jego zdanie może być odmienne od zdania rodziców i należy to uszanować. Jednak ta różnica nie może być wymówką usprawiedliwiającą jego nieposłuszeństwo. Maluch musi wiedzieć, że to rodzice stawiają przysłowiową kropkę nad i. Jednak powiedzenie do dziecka rozumiem, ze masz inne zdanie na ten temat niż ja, ale zrób to w ten sposób… (opisujemy pożądany sposób zachowania) nie jest tym samym co krzywdzące stwierdzenie: nie masz racji. Wypowiadając pierwsze z powyższych sformułowań nie bądźmy zbyt poważni. Uśmiech i serdeczność rozluźnia napięcie u dziecka powstałe z dziecięcego poczucia bycia w błędzie. Pamiętajmy też, że mały człowiek nie zawsze dokładnie rozumie co chcemy mu przekazać. Używajmy jasnych, dostosowanych do wieku i poziomu rozwoju słów i sformułowań. Dajmy przykład i wykorzystujmy pomoce, np. pokazujmy przedmioty, o których mówimy lub demonstrujmy sposób prawidłowego zachowania. Taki sposób komunikacji pomaga dziecku zrozumieć czego się od niego oczekuje.

Dorastanie to czas nauki, czas popełniania błędów, wzlotów i upadków. Ważne, by nagradzać już za same próby dobrego zachowania. Chwalmy starania dziecka pokazując, że je dostrzegamy. Gdy coś się nie powiedzie, zachętą do dalszych działań mogą być słowa: każdemu czasem się „to“ nie udaje, nawet mi lub ja też potrzebowałem/łam trochę czasu, aby się „tego“ nauczyć. Następnym razem z pewnością dasz sobie lepiej radę.


Warning: mysql_set_charset() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /porady/views/themes/mojaniania/get_ci_session/ci_session.php on line 95
MySQL Database connection error

Co o tym myślisz?

Słowa kluczowe